18. feb, 2013

DIKT - TEHP -"SE"

SE

Se hvordan Gud så mesterlig
allting har formet!
Se hvordan Han har designet
og planlagt og ordnet!
Se Guds veldige storhet
i alt Han har skapt,
som Gud i sin visdom
i stort
og i smått
har fullbrakt!
*
Se alle soler og stjerner
og flotte galakser!
Se alle planter og dyr!
Se fugler som flakser!
Alt har Gud skapt,
det vrimler av liv her på jorden,
vidunderlig laget
med kjærlighet, visdom og orden!
*

Ufattelig er denne storhet
som Gud her oss viser!
Ufattelig er
at vi ikke mere Ham priser!
Gud åpne vårt øye, vårt hjerte,
så vi rett forstår,
så endelig Du
den rettmessige Æren så får!
*
Du store og Hellige
Mektig Treenige Gud,
Du som har skapt oss
i kjærlighet
etter ditt bud!
Du skal ha æren og takken
en evighet lang!
Lær oss på jorden
å synge den himmelske sang!
*
TEHP