17. jan, 2013

GI GUD ÆRE!

"For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og ders uforstandige hjerter ble formørket. Mens de gav seg ut for å være vise ble de dårer. Rom.1,19-22.