17. jan, 2013

DIKT - TEHP - "KOM GUDS ÅND!"

KOM GUDS ÅND!

Kom Guds Ånd!
Ditt lys, din varme,
Send i våre hjerter ned!
Tenn din glød og rene flamme,
Gi oss Jesu Kjærlighet!
*
Himmel Due Hellig sterk,
Rens vårt hjerte, gjør ditt verk!
Sannhets Ånd, vårt mørk fordriver,
Døde ben Du opp nå liver!
*
Himmel Due Øm og mild,
Smelter isen, får det til,
Smelter våre kalde hjerter,
Som din varme lengter etter!
*

Hellig Ånd, til deg vi kommer!
Bring din glød, din hete sommer!
Våre hjerter sett i brann,
Så Guds rike komme kan!
*
TEHP 2 Pinsedag 13.6.2011