3. apr, 2021

Worthy is the Lamb - Verdig er Guds Lam!

JESUS, DU er verdig, verdig all vår takk og ære, all vår kjærlighet, all vår tilbedelse, lov og pris! En dag skal alle se din herlighet, alle i alle dimensjoner av skapelsen! En dag skal alle bøye sine knær for deg DU EVIGE GUD! Salige de som har tatt sin tilflukt til Deg!