18. sep, 2020

Gloria The Gift Of Life - Andre Bocelli

"Å VÆRE ET MENNESKE ER UENDELIG STORT - VÅRT LIV ER UENDELIG DYREBART, VÅR SJEL UMISTELIG!" Fra Livets Dype Mening.
Gloria - The Gift of Life, er et mektig musikkstykke som på en gripende måte skildrer den store gaven som livet er, den gave vi alle har fått av Gud. Først i Guds Himmel vil vi begynne å forstå hvor stor denne gaven virkelig er. Den dagen og alle dager og evigheter siden vil vi istemme med ufattelig glede og jubel Guds Gloria!