25. mai, 2020

VELSIGNET PINSEFEST!

Det er snart pinse! La oss be Gud Den Hellige Ånd å gjøre sitt verk i oss - slik han gjorde med de første disipler og siden i Guds menn og kvinner opp gjennom historien og frem til i dag. Fra Ham strømmer livet, Åndens frukter, kjærligheten, troen, kraften, gavene, fylden, velsignelsen og alt det som Gud har å gi til de troende og til sin kirke. Når vi ber: "KOM HELLIGE ÅND!" - åpner vi vårt hjerte for Gud Den Hellige Ånd og Hans gjerning i vårt liv!
Velsignet Pinsefest!