10. apr, 2020

O, Croce Fedele

O, Croce Fedele – O trofaste ærerike kors

 

Sjelden har noe grepet meg så dypt som dette musikkstykke av Marco Frisina. Til å begynne med forstod jeg ikke teksten, bare dette, at det tydeligvis omhandlet storheten i Jesu Kors og lidelse. Men musikken og fremføringen formidlet i seg selv innholdet på en så unik og gripende måte at jeg likevel forstod.

Senere fikk jeg hjelp av Google til å oversette teksten sånn noenlunde da jeg dessverre ikke behersker italiensk. For at flest mulig skal få del i innholdet forsøker jeg meg her på en fri gjengivelse av teksten.Men uansett tekst, den originale eller min beskrivelse av innholdet –.  Det finnes ingen tekst på jorden ingen ord som rett kan skildre storheten i Jesu kors og lidelse til menneskehetens frelse. Ingen ting er større enn dette! Men bare Gud ved sin Ånd kan åpenbare det for oss.Likevel kan dette musikkstykke kan hjelpe oss på vei.

Her møter vi forskjellige solister som med et mektig kor og orkester skaper et rom og en dybde, som til sammen, gir en opplevelse av at både himmel og jord stemmer i tilbedelsen. I dag er vi i mange sammenhenger få, men en dag er vi mange, mange, mange i alle dimensjoner av skapelsen både i himmelen og på jorden som priser og ærer Lammet – Verdens Frelser, Herre og Gud som i Jesus Kristus på korset ofret seg selv – for oss alle! Ufattelig, ubegripelig! Guds uendelige kjærlighet!

 Og her følger nå mitt forsøk på å gjengi noe av innholdet i teksten til Croce Fedele:

 

O trofaste kors, du unike og ærerike tre

bugnende av frelsens søte frukter og

bærende av den søte vekten av Verdens Frelser.

Syng og tal om den strålende striden,

om korsets edle triumf, hvorav Verden Frelser

stiger lysende og seirende frem.

Da vår stamfar åt frukten av det dødelige treet til død,

valgte Herren et tre som vil tilintetgjøre gammel ondskap.

 

I tidens fylde sendte Gud sin Sønn.

Fra en jomfrus skjød, ikledd kjød ble Gud menneske!

Som barn han gråter i den trange krybben,

pakket inn i kluter an den stakkars Jomfru Maria.

 

På korsets tre dør han som et utmattet lam,

og fullfører den gjerning til hvilket han ble født.

Her er eddik og galle, stokker, spytt og nagler.

Her er spydet som gjennomborer det milde legemet,

hvorfra blod og vann renner lik en elv

som vasker jord og himmel – hele verden,

gjennomborer hans legeme som er himmelens Konge.

 

Du er verdig til å få de mange til lønn,

og føre hele den forliste verden,

som nå er stenket med det rene blod,

fra ditt hellige legeme,

tilbake til den rette havn.

 

Ære være Faderen og Sønnen

og den Hellige Ånd!

Til deg være evig ære, Velsignede Treenighet

Som gir liv og frelse!

AMEN!