31. mar, 2020

Velt alle dine veie

En salme av Paul Gerhard 1607-1676 til trøst i en tid som denne,
med en særlig takk til alle som nå gjør en uvurderlig innsats for oss andre!
Salmen ble skrevet under 30 års krigen i en tid med mye sykdom og nød.
Paul Gerhard selv mistet sin kone og 4 av 5 barn i sykdom, men mistet ikke
håpet og troen på Gud og Guds kjærlighet.