11. okt, 2013

www.demenspleie.info - NY og revidert!

NETTSIDEN

www.demenspleie.info

 

er nå revidert både med hensyn til design, språkdrakt og innhold. Velkommen!

GJØR DEN GJERNE KJENT FOR ANDRE!

 

 

 

 

DEMENSPLEIE

Til dagelig arbeider jeg med personer med demens på en demensavdeling. For å imøtekomme et behov for enkel, praktisk og kortfattet undervisning og informasjon knyttet til demenspleien har jeg nå opprettet en egen hjemmeside. Innledningen til denne hjemmesiden følger nå her på bloggen.

 

 

 

FORORD

Å arbeide med demente er ofte svært krevende. Både å forstå og å møte den demente på en rett måte, kan til tider være en stor utfordring både for pårørende og for pleier, selv med mange års erfaring. De punktene som følger her er nedskrevet over flere år, og bygger på iakttagelser av egen og andres adferd i møte med den demente. De er tenkt, først og fremst å være til praktisk hjelp i vår hverdag som pleiere på avdeling for demente, men også til hjelp for nære og pårørende.

De kan benyttes som utgangspunkt for opplæring og utveksling av faglige refleksjoner og erfaringer.

For nytt personell helt ukjent med tematikken og uten tidligere praksis innen demensomsorgen, kan dette kanskje ved første øyekast virke litt omfattende. Men har man arbeidet en liten stund, dukker fort problem-stillingene som her er skissert opp og søker et svar.

Det jeg her har skrevet gir naturligvis ikke alle svar, men forsøker på en praktisk måte å gi råd og rettningslinjer, til noen av de viktigste utfordringer vi møter i vår hverdag som pleiere på en demensavdeling.

Erfaringsmessig er det ofte relativt små og enkle ting som kan utgjøre en stor forskjell, og vi kan lære mye av hverandre! Det handler om holdninger, måten vi oppfører oss på, hva vi gjør og ikke gjør. Mål og motivasjon, at personen med demens skal ha det så godt og trygt som mulig, den tid han eller hun er henvist til vår pleie og omsorg.

Punktene er forsøkt samlet etter tema for å lette tilgjengeligheten til stoffet. Samtidig er det slik at mange aspekter som er nevnt under et tema kan være like viktig under et annet.

Foruten "DEMENSPLEIE" vil siden etter hvert også inneholde filmer og lenker til andre nettsider og annet som kan innspirere og skape engasjement og forståelse innenfor demenspleien. Det finnes også mye god faglitteratur på feltet og mulighet for kurs og etterutdanning. Mye informasjon om dette er å finne på nettsiden til Nasjonalt Kompetanssenter for aldring og helse. En aktiv lenke til denne siden er å finne under fanen - nyttige lenker.Fra denne siden igjen er også en rekke nyttige lenker til andre nettsider som omhandler demens.

Demenspleie er krevende, men også svært givende! Behovet for flinke og engasjerte pleiere vil øke i årene som kommer. Jevnlig faglig oppdatering og utveksling av erfaringer er viktig for å holde motivasjonen oppe, og en forutsetning for å lykkes!

 

Mitt håp er, at også dette nettstedet, som et enkelt, relativt kortfattet og lett tilgjengelig hjelpemiddel, får være med å bidra til dette!

 

Oslo 9.10.2013

Vennlig hilsen

Tron-E. Holst-Pedersen