Tron-E.Holst-Pedersen - TEHP-BLOGG

18. sep, 2020

"Å VÆRE ET MENNESKE ER UENDELIG STORT - VÅRT LIV ER UENDELIG DYREBART, VÅR SJEL UMISTELIG!" Fra Livets Dype Mening.
Gloria - The Gift of Life, er et mektig musikkstykke som på en gripende måte skildrer den store gaven som livet er, den gave vi alle har fått av Gud. Først i Guds Himmel vil vi begynne å forstå hvor stor denne gaven virkelig er. Den dagen og alle dager og evigheter siden vil vi istemme med ufattelig glede og jubel Guds Gloria!

25. mai, 2020

Det er snart pinse! La oss be Gud Den Hellige Ånd å gjøre sitt verk i oss - slik han gjorde med de første disipler og siden i Guds menn og kvinner opp gjennom historien og frem til i dag. Fra Ham strømmer livet, Åndens frukter, kjærligheten, troen, kraften, gavene, fylden, velsignelsen og alt det som Gud har å gi til de troende og til sin kirke. Når vi ber: "KOM HELLIGE ÅND!" - åpner vi vårt hjerte for Gud Den Hellige Ånd og Hans gjerning i vårt liv!
Velsignet Pinsefest!

10. apr, 2020

Ønsker alle, med dette unike musikkstykke, en velsignet påske!

10. apr, 2020

O, Croce Fedele – O trofaste ærerike kors

 

Sjelden har noe grepet meg så dypt som dette musikkstykke av Marco Frisina. Til å begynne med forstod jeg ikke teksten, bare dette, at det tydeligvis omhandlet storheten i Jesu Kors og lidelse. Men musikken og fremføringen formidlet i seg selv innholdet på en så unik og gripende måte at jeg likevel forstod.

Senere fikk jeg hjelp av Google til å oversette teksten sånn noenlunde da jeg dessverre ikke behersker italiensk. For at flest mulig skal få del i innholdet forsøker jeg meg her på en fri gjengivelse av teksten.Men uansett tekst, den originale eller min beskrivelse av innholdet –.  Det finnes ingen tekst på jorden ingen ord som rett kan skildre storheten i Jesu kors og lidelse til menneskehetens frelse. Ingen ting er større enn dette! Men bare Gud ved sin Ånd kan åpenbare det for oss.Likevel kan dette musikkstykke kan hjelpe oss på vei.

Her møter vi forskjellige solister som med et mektig kor og orkester skaper et rom og en dybde, som til sammen, gir en opplevelse av at både himmel og jord stemmer i tilbedelsen. I dag er vi i mange sammenhenger få, men en dag er vi mange, mange, mange i alle dimensjoner av skapelsen både i himmelen og på jorden som priser og ærer Lammet – Verdens Frelser, Herre og Gud som i Jesus Kristus på korset ofret seg selv – for oss alle! Ufattelig, ubegripelig! Guds uendelige kjærlighet!

 Og her følger nå mitt forsøk på å gjengi noe av innholdet i teksten til Croce Fedele:

 

O trofaste kors, du unike og ærerike tre

bugnende av frelsens søte frukter og

bærende av den søte vekten av Verdens Frelser.

Syng og tal om den strålende striden,

om korsets edle triumf, hvorav Verden Frelser

stiger lysende og seirende frem.

Da vår stamfar åt frukten av det dødelige treet til død,

valgte Herren et tre som vil tilintetgjøre gammel ondskap.

 

I tidens fylde sendte Gud sin Sønn.

Fra en jomfrus skjød, ikledd kjød ble Gud menneske!

Som barn han gråter i den trange krybben,

pakket inn i kluter an den stakkars Jomfru Maria.

 

På korsets tre dør han som et utmattet lam,

og fullfører den gjerning til hvilket han ble født.

Her er eddik og galle, stokker, spytt og nagler.

Her er spydet som gjennomborer det milde legemet,

hvorfra blod og vann renner lik en elv

som vasker jord og himmel – hele verden,

gjennomborer hans legeme som er himmelens Konge.

 

Du er verdig til å få de mange til lønn,

og føre hele den forliste verden,

som nå er stenket med det rene blod,

fra ditt hellige legeme,

tilbake til den rette havn.

 

Ære være Faderen og Sønnen

og den Hellige Ånd!

Til deg være evig ære, Velsignede Treenighet

Som gir liv og frelse!

AMEN!

 

 

31. mar, 2020

En salme av Paul Gerhard 1607-1676 til trøst i en tid som denne,
med en særlig takk til alle som nå gjør en uvurderlig innsats for oss andre!
Salmen ble skrevet under 30 års krigen i en tid med mye sykdom og nød.
Paul Gerhard selv mistet sin kone og 4 av 5 barn i sykdom, men mistet ikke
håpet og troen på Gud og Guds kjærlighet.